và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tai sao thien la nguyen tac can ban cua su thanh ..."
  • Tại sao thiền là nguyên tắc căn bản của sự thành công

    Nhiều thế kỷ qua, các nhà hiền triết Ấn Độ giáo và tu sĩ Phật giáo đã nhận diện tầm quan trọng và lợi ích sức khỏe khi một hành giả thực tập thiền đều đặn trong mỗi ngày. Hơn thế nữa, gần đây thiền học được các nhà khoa học khẳng định là môn học có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của các nước tây phương