và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tam can cu luoi bieng cua nguoi tu "
  • Tám căn cứ lười biếng của người tu

    Muốn tiến tu, chúng ta không thể sống chung với con bệnh lười biếng. Ngược lại, phải dùng tuệ kiếm chặt đứt mọi ràng buộc, do vô minh chủ động vây hãm chúng ta vào những căn cứ địa thảm sầu nhất của bệnh lười biếng.