và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tam khoe manh moi mong than khoe manh "
  • Tâm khỏe mạnh mới mong thân khỏe mạnh

    Phật thường dạy các đệ tử rằng: tỷ kheo thường đới tam phân bệnh (người xuất gia phải mang trong người một ít bệnh). Câu nói có ngụ ý rằng bệnh tật cũng là một trong những cách giúp người tu tập hiểu được bản thân, hiểu được cuộc đời vô thường.