và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tam thu keu goi cung duong xay dung ngoi tam bao ..."
  • Tâm thư kêu gọi cúng dường xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Phước Hòa

    Chùa Phước Hòa, ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được xây dựng năm 1952, đến nay theo thời gian, ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng rất cần sự trợ duyên cúng dường. Vì vậy mong quý Phật tử xa gần, quý Đạo hữu phát tâm tùy hỷ cúng dường cho công trình Phật sự.