và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tam thu keu goi trung tu chua thanh hoa "
  • Tâm thư kêu gọi trùng tu chùa Thanh Hòa, Vĩnh Long

    Chúng tôi rất mong và trân trọng đón nhận những tấm lòng vàng của vị phật tử tùy hỷ cúng dường, dù là viên gạch, hạt cát… đối với chúng tôi lúc này quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao không sao nói hết. Sự trợ duyên của quý liệt vị là niềm khích lệ vô biên đối với chúng tôi và giúp cho phật sự sớm viên thành.