và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tat dau mua an cu tai viet nam quoc tu "
  • Kỳ Bố-tát đầu mùa an cư tại Việt Nam Quốc Tự

    Sáng nay, 2-6 (29-4-Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS), thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, Thường trực BTS GHPGVN 24 quận, huyện đã quang lâm về Việt Nam Quốc Tự (Q.10), tham gia kỳ Bố-tát thính giới chung đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ PL.2563.