và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tham y qua hinh tuong phat thich ca mau ni "
  • Thâm ý qua hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

    Đây chỉ lược giải thích vài đặc điểm trong hình tượng đức Phật Thích Ca. Mong rằng những khi đến lễ dưới chân tượng Ngài, mỗi người đều ý thức được mình phải làm gì đối với hình ảnh biểu thị ấy.