và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thang bay co phai la thang co hon "
  • Tháng Bảy có phải là tháng cô hồn?

    Cứ tới tháng Bảy, hễ gặp vấn đề gì trở ngại thì mọi người “đổ thừa” rằng “tháng cô hồn” nên bị vậy và cảm thấy lo lắng, kiêng cữ đủ điều, kiểu mê tín - sợ trong tháng Bảy sẽ không được hanh thông, may mắn.