và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thanh duyen co tu ngoi chua duoc to chuc ky luc ..."