và tìm được 1 bài viết có từ khóa " the nao la tu tam va tu tuong "
  • Thế nào là tu tâm và tu tướng?

    Muốn sống thảnh thơi an lạc và hạnh phúc không khổ mình khổ người thì ngoài việc tu phước, người Phật tử còn phài biết tu tâm dưỡng tánh để loại trừ cái gốc vô minh. Do đó tu tâm còn gọi là tu tuệ hay tu tuệ.