và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thien dinh va khoa hoc than kinh "
  • Thiền định và khoa học thần kinh, khía cạnh khoa học và y học

    Thiền định không chỉ là một tập hợp các kỹ thuật giúp phân tích, điều hòa và thay đổi tâm thức, nó cũng liên kết với một nền đạo đức với những nguyên tắc, và là một lối sống, một phần không tách rời của cuộc sống. Người ta luôn luôn thực hành thiền ít nhiều thời gian trong ngày.