và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thien su van hanh cung tai tien tri xuat chung "
  • Thiền sư Vạn Hạnh cùng tài tiên tri xuất chúng

    Nước Việt ta, sử sách nhắc đến và ca ngợi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) như một nhà tiên tri xuất chúng cùng những giai thoại li kỳ. Nhưng, tài tiên tri ấy, trước Trạng Trình khoảng 4 thế kỷ, cũng đã có một người xuất chúng không kém: Thiền sư Vạn Hạnh (938 - 1025).