và tìm được 5 bài viết có từ khóa " thinh gioi tai viet nam quoc tu "
 • Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

  Sáng nay, 19-7 (29-5 ÂL), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Thường trực 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự bố-tát, thính giới chung.
 • TP.HCM: Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

  Sáng nay, 16-7 (14-6-Kỷ Hợi), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3-2, P.12, Q.10), chư tôn đức Tăng thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập cùng thực hiện lễ bố-tát, thính giới.
 • TP.HCM: Trang nghiêm bố-tát thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

  Sáng nay, 1-7 (29-5-Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS), thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, Thường trực BTS GHPGVN 24 quận, huyện đã tham gia lễ bố-tát thính giới chung tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (Q.10).
 • Chư Tăng TP.HCM bố-tát thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

  Sáng ngày 16-6 (14-5-Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS), thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, Thường trực BTS GHPGVN 24 quận, huyện tham gia lễ bố-tát thính giới chung tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (Q.10).
 • TP.HCM: Thường trực BTS sẽ thăm 41 trường hạ

  Sáng ngày 16-6 (14-5-Kỷ Hợi), sau lễ bố-tát thính giới chung tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chư Tăng thành viên BTS Phật giáo TP, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện, Phân ban Ni giới Phật giáo TP đã tham dự buổi họp nhằm triển khai hoạt động Phật sự mùa An cư kiết hạ.