và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thong diep chuc mung vesak lien hop quoc 2019 cua hoang ..."
  • Thông điệp chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc 2019 của Hoàng Thái Hậu Bhutan

    Tôi cũng xin chúc mừng Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Quốc tế ngày Vesak, Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc gia ngày Vesak của Liên Hợp Quốc và tất cả những người tham gia để biến sự kiện tốt lành này thành công lớn vào mỗi năm.