và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thong diep tu bi ngay khanh via duc bo tat quan ..."
  • Thông điệp từ bi ngày khánh vía đức Bồ Tát Quan Thế Âm

    Kính thưa quý Phật tử: Không biết tự thuở nào hình ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã trở nên rất đỗi gần gũi, thân quen trong tâm thức những người con Phật. Mọi người luôn cung kính hướng về Ngài, tôn xưng Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm.