và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thong nhat kien nghi thu tuong ve viec tiep tuc thuc ..."