và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thu suy tu ve hai mat cua tri thuc "
  • Thử suy tư về hai mặt của tri thức

    Phật giáo Việt Nam đã và đang hóa thân qua từng giai đoạn thăng trầm của lịch sử, tinh hoa Phật giáo được thẩm thấu vào hồn đất nước - sức sống của dân tộc và văn hóa của ba miền Nam Trung Bắc.