và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thuc hanh cho va nhan moi ngay "
  • Thực Hành Cho và Nhận Mỗi Ngày

    Đức Đạt Lai Lạt Ma và Lama Zopa Rinpoche Vào buổi chiều sau khóa giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi đi uống trà với Geshe của một trung tâm của chúng tôi cùng vài đệ tử của vị này.