và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thuc hanh giao ly nha phat de chung tay chong dich ..."
  • Thực hành giáo lý nhà Phật để chung tay chống dịch Covid-19

    Học Phật, ngoài việc tụng Kinh, nghiêm trì giới Luật, người học Phật cần biết vận dụng giáo lý nhà Phật vào cuộc sống thường nhật. Sống trong thời kỳ cả toàn cầu đang đương đầu với virus corona, chúng ta những người con của Phật phải dùng cái tuệ nhãn của người tu để góp phần chiến thắng dịch bệnh.