và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thuc hanh giao phap trong cuoc song bon be "
  • Thực hành giáo pháp trong cuộc sống bộn bề

    Sống trong thời buổi mà nhu cầu và cường độ làm việc cao khiến cho bạn không có nhiều thời gian tu tập. Nhưng là người có niềm tin vào giáo pháp, bạn tin chắc sự tu tập có thể giúp bạn đạt được an lạc trong đời sống hiện tại và tương lai.