và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thuc tap hanh lang nghe va thau hieu theo bo tat ..."
  • Thực tập hạnh lắng nghe và thấu hiểu theo Bồ tát Quán Thế Âm

    Lắng nghe và thấu hiểu là hai chất liệu cần thiết để hiến dâng cho đời, có khả năng xóa đi những nỗi khổ niềm đau, nội kết và thù hận, mang lại an lạc hạnh phúc cho mọi người. Nỗi đau khổ của con người cần phải được xoa dịu bằng tình thương, chỉ có chất liệu yêu thương mới xóa hết hận thù.