và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thuong quan tat ca phap huu vi la vo thuong "
  • Thường quán tất cả pháp hữu vi là vô thường

    Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều là vô thường sanh diệt không bền vững, như vậy thì ở thế gian cái gì có tạo tác có biến đổi đều là vô bền chắc. Chúng ta cần nắm vững chân lý này để khi tu có nhiều điều cởi mở lớn lao đến với mình.