và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tien khong mua duoc than chet "
  • Tiền không mua được thần chết

    Cuộc đời như áng mây trôi, khi tan, khi hợp, khi được, khi mất, khi có, khi không luôn biến chuyển đổi thay không ngừng nghỉ, chúng ta hãy cố gắng tu hành để vượt qua sống chết khổ đau.