và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tien trinh tao nen dau kho "
  • Tiến trình tạo nên đau khổ

    Người Phật tử được nhắc nhở, cần phải trau dồi Chánh Niệm, và luôn suy ngẫm về cái Chết. Sự suy ngẫm đúng và sáng suốt sẽ giúp chúng ta nhận chân ra sự vô thường của cuộc đời.