và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tieu su hoa thuong thich tri tinh "
  • Tiểu sử Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

    Năm 1937 xuất gia với Hòa thượng Thích Hồng Xứng tại chùa Vạn Linh, quận Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc (nay là huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), được ban pháp hiệu Nhật Bình, hiệu Thiện Chánh, thuộc đời 41 dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ.