và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tim cach tri lieu khi trai tim da bi ton thuong "
  • Tìm cách trị liệu khi Trái tim đã bị tổn thương

    Vì sao phải trị liệu trái tim? Vì trái tim đã bị thương tổn, nên cần phải trị liệu! Trái tim vì sao bị thương tổn? Nguyên nhân? Đương nhiên là vì nó đã bị tác động bởi những độc tố như ghen tuông mù quáng, sự sân giận, lòng đố kỵ, giả dối… nơi con người, nơi những mối quan hệ xung quanh, nơi những người quen biết, thân thiết!