và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tim cau su giac ngo vi tha "
  • Tìm Cầu Sự Giác Ngộ Vị Tha

    Một thái độ vị tha mạnh mẽ mà trong ấy chúng ta hứa nguyện tìm cầu Quả Phật vì lợi ích của người khác được xây dựng trên sự quyết tâm đạo đức của việc chính mình đảm nhận gánh nặng vì lợi ích của người khác.