và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tinh dong bao trong thoi diem dich corona "
  • Tình đồng bào trong thời điểm dịch Corona

    Vác ba lô cắt ngang miền Tây trải nghiệm không khí phòng chống virus corona của Phật giáo vùng, đêm ở một tịnh thất gần Tầm Vu, Châu Thành, Long An, trên ban thờ Phật những quả thanh long mát tròn đầy do Phật tử trong vùng dân cúng, và trồng ở đấy.