và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tinh than vo truoc trong kinh phat "
  • Tinh Thần Vô Trước Trong Kinh Phật

    Tinh thần không câu chấp, nô lệ vào các hình thức, ngôn ngữ (điều mà hiện nay có lúc có nơi đang cần phải nhắc nhở, huân tập lại). Đó là một tinh thần giải trừ kiến chấp. Một cái học không có học thuyết, một giáo lý không có những giáo điều bất di bất dịch.