và tìm được 1 bài viết có từ khóa " toa thien niem phat "
  • Tọa thiền niệm Phật

    Trong bài tựa Phạm Vương, Bồ tát giới có dạy rằng: Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dầu còn, khó bảo đảm ngày mai.