và tìm được 1 bài viết có từ khóa " trai nghiem hanh phuc theo loi phat day "
  • Trải nghiệm hạnh phúc theo lời Phật dạy

    Khi đã trải qua những khổ đau, bạn thấy trong tất cả giá trị hiện hữu giữa cuộc đời này thì giá trị hạnh phúc của con người là cao nhất. Giá trị thiết thực của đạo Phật nhằm đưa đến sự giải thoát, xây dựng nếp sống hạnh phúc cho con người quả là giá trị vô cùng thù thắng không thể nghĩ bàn.