và tìm được 1 bài viết có từ khóa " trung uong ghpgvn van dong cuu tro dong bao lu lut ..."
  • Trung ương GHPGVN vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung

    Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, Trung ương GHPGVN đề nghị Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo các tỉnh, thành vận động Tăng Ni và Phật tử các Tự, Viện...ủng hộ tiền, hàng, vật phẩm để gửi đến giúp đỡ đồng bào vùng lũ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống…