và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tuan pha phat sao van lam vua coi troi "
  • Ma Ba-tuần phá Phật sao vẫn làm vua cõi trời?

    Tu nhân tạo nhiều nghiệp lành ắt sẽ hưởng quả dục công đức tương ứng nơi các cõi trời. Nhưng nếu chỉ làm lành, tạo nghiệp thiện to lớn mà không nương theo Chánh pháp, thậm chí không tin và phá hoại Phật pháp thì sẽ có phước quả cộng nghiệp với thiên ma Ba-tuần.