và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tugh trien khai cong tac to chuc dai le vesak lhq ..."
  • TƯGH triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019

    Chiều nay, 25-10, tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 (UBTCQG) đã triển khai, phổ biến công tác tổ chức Đại lễ Vesak LHQ năm 2019.