và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tuoi tre va vu lan bao hieu "
  • Tuổi trẻ và Vu lan Báo hiếu

    Người có tâm hiếu thì không thể mê mờ trong hành vi lời nói. Hiếu không nằm trong một tâm hồn bệnh hoạn, đầy dẫy tham - sân - si. Chính mình đã không biết xử xự tốt đối với hoàn cảnh thì làm sao có thể giúp cho người thân được hạnh phúc.