và tìm được 4 bài viết có từ khóa " van canh chua "
 • Vãn cảnh chùa

  Đời người một kiếp phù vân/ Tránh xa bến đục, ước gần bến trong.
 • Vãng cảnh chùa

  Tác giả: Hồng Ngoãn, quê quán: Hải Dương
 • Công đức bố thí, có còn hơn không

  Dù cho bất cứ trường hợp nào, có bố thí thì vẫn hơn không. Nếu cho rằng: Vì hoàn cảnh chung mà việc làm ăn của mình có dính dáng đến tham sân si phiền não rồi không bố thí, đó là quan niệm sai lầm. Vì tâm mình chưa thanh tịnh và hoan hỷ rồi không bố thí, chính là quan niệm sai lầm
 • Ăn Mày Cửa Phật

  Ngôi chùa Ni ba tầng uy nghi bề thế vừa được trùng tu đã thu hút nhiều khách thập phương tìm đến vãng cảnh chùa lễ Phật.