và tìm được 1 bài viết có từ khóa " van dap nhanh "
  • Vấn đáp nhanh, dễ hiểu về việc ăn chay - Thầy Thích Thiện Thuận

    Ăn chay hiện là một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn chay vì nhiều lý do khác nhau, có người ăn chay vì sở thích, có người ăn chay vì sức khỏe, có người ăn chay vì đạo, hoặc vì những mục tiêu của cuộc sống như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật...