và tìm được 1 bài viết có từ khóa " van su tuy duyen thi huong phuc "
  • Sống đơn giản, ít truy cầu, vạn sự tùy duyên thì hưởng phúc

    Sư phụ hỏi: “Nếu muốn đun ấm nước nhưng nửa chừng phát hiện củi không đủ, con sẽ làm thế nào?”. Một đệ tử nói: “Con sẽ đi tìm”. Một đệ tử đáp: “Con đi mượn tạm cho nhanh”. Một đệ tử khác nói: “Là con, con sẽ đi mua”. Sư phụ mỉm cười hỏi: “Thế sao các con không đổ bớt nước đi?”.