và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vao chua la di tim cai tam trong sach cua chinh ..."
  • Vào chùa là đi tìm cái tâm trong sạch của chính mình

    Phật giáo là một hệ tư tưởng khoa học và vô thần được truyền vào nước ta rất sớm. Theo sách Thủy Kinh Chú của Lịch Đạo Nguyên thì vào khoảng đầu thế kỷ thứ III (TCN) ở nước ta đã có các cao tăng từ Ấn Độ đến truyền giáo và xây tháp.