và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vi sao cau nguyen co nguoi duoc nguoi khong "
  • Vì sao cầu nguyện có người được người không?

    Cầu nguyện là phải có năng lượng, tương đương với vấn đề phải có dòng điện trong đường dây điện thoại. Trong sự cầu nguyện, dòng điện đó là tình thương, là chánh niệm, là chánh định. Phải có niệm, phải có định, phải có tuệ, và phải có tình thương, thì mới có hy vọng thành công trong sự cầu nguyện.