và tìm được 1 bài viết có từ khóa " vi sao thap huong bai phat lai khong linh nghiem "
  • Vì sao thắp hương bái Phật lại không linh nghiệm?

    Mỗi người khi thắp nén hương thơm quỳ xuống trong tâm đều đang cầu phúc, mong rằng thần linh có thể mang tới tiền tài phú quý, sự nghiệp và sức khỏe cho mình. Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc! Bởi lẽ tuyệt đại đa số đều không linh nghiệm.