và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia 10 danh hieu cua duc phat "
  • Ý nghĩa 10 danh hiệu của Đức Phật

    Là người con Phật, chúng ta cần phải biết về danh xưng của Đức Phật để phát khởi tâm rung động chí thành khi nghe danh hiệu Ngài và trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc vào bậc Thầy gốc của tất cả chúng sinh ở cõi Ta bà.