và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia bai ke mo dau kinh phap hoa "
  • Ý nghĩa bài kệ mở đầu kinh Pháp hoa

    Tôi đọc bài kệ khởi đầu kinh Pháp hoa giúp niềm tin tôi tăng trưởng mãnh liệt. Và đọc nội dung kinh, tôi nhận thấy rất siêu tuyệt, rồi ứng dụng tinh ba của kinh Phật dạy trong cuộc sống, đã gặt hái được những kết quả vi diệu bất khả tư nghì.