và tìm được 2 bài viết có từ khóa " y nghia cau noi duy nga doc ton "
  • Ý nghĩa câu nói: Duy ngã độc tôn

    Trong mùa Phật đản, trên các lễ đài đều thường dùng hình ảnh đức Phật lúc sơ sinh đi trên 7 hoa sen và khẩu hiệu Thiên thượng thiên hạ - Duy ngã độc tôn. Theo đó, khẩu hiệu tuyên bố này mặc nhiên được xem là Phật ngôn phổ biến, thông dụng nhất.
  • Ý nghĩa khi Đức Phật một tay chỉ trời, một chỉ đất và câu nói Duy ngã độc tôn

    Ngày Lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất, nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhưng ý nghĩa của câu nói này thì không phải Phật tử nào cũng sáng tỏ.