và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia cua su cau nguyen "
  • Ý Nghĩa của sự Cầu Nguyện

    Trong ý nghĩa thông tục, cầu nguyện là một biểu hiện lòng nhớ ơn, đền ơn đáp nghĩa đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân ... một biểu hiện của tình thương yêu, quan tâm, lo lắng đến nhau như các cầu nguyện: cầu siêu, cầu an, sám hối ...