và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia hong danh sam hoi "
  • Ý nghĩa hồng danh sám hối

    Trí Giả đại sư dạy chúng ta muốn đem Phật pháp để vào tâm, chúng ta phải sám hối cho sạch nghiệp, vì nghiệp không sạch, pháp đem vào cũng không sử dụng được.