và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia ngay phat dan trong doi song nguoi viet "
  • Ý nghĩa ngày Phật đản trong đời sống người Việt

    Trong ngày Phật đản, bên cạnh việc hộ trì cúng dường Tam Bảo, Phật tử cần ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Đó là luôn không chỉ nghĩ đến mình mà còn nghĩ tới cha mẹ, ông bà, con cháu, làm sao cùng nhau tu tập hạnh giải thoát...