và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia tung kinh duoc su va niem phat duoc su "
  • Ý nghĩa tụng Kinh Dược sư và niệm Phật Dược sư

    Đức Phật Thích Ca cho biết trong thế giới mười phương đều có vô số các Đức Phật. Và Ngài giới thiệu cho chúng ta hai vị Phật đặc biệt có duyên với chúng sinh ở Ta bà. Đó là Đức Phật Di Đà ở thế giới phương Tây và Đức Phật Dược Sư ở thế giới phương Đông.