và tìm được 1 bài viết có từ khóa " y nghia va nguon goc cua hai vi than tai va ..."
  • Ý nghĩa và nguồn gốc của hai vị Thần tài và Thổ địa

    Đức Phật từng dạy cư sĩ mỗi tháng nên chia khoản tiền lương của mình thành bốn phần, 25% chi cho việc từ thiện, 25% chi cho việc hiếu thảo, 25% chi tiêu hằng ngày, và 25% còn lại bỏ ống heo hoặc gởi tiết kiệm ngân hàng để có thể sử dụng về sau.