và tìm được 1 video có từ khóa " nhung bai hoc vi dai qua cuoc doi duc phat 2 ..."